Седмица № 50

20.12.2019
През седмица № 50 (09.12.2019-15.12.2019) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства за  страната, като общата заболяемост е 105.13 на 10 000 души (101.74 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 494  лица от всички възрастови групи през 50-та седмица са регистрирани 4000 случая на ОРЗ (за предходната седмица  3873).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (503.83), следвана от възрастовата група 5-14 г. (317.24).


През седмица № 50 в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвана за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 19 клинични проби (носогърлени секрети).  
Няма доказан грипен вирус.