Седмица № 51

09.01.2020
През седмица № 51 (16.12.2019-22.12.2019) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) e по-високо от средното, като общата заболяемост е 97.30 на 10 000 души (105.13 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 356  лица от всички възрастови групи през 51-ва седмица са регистрирани 3701 случая на ОРЗ (за предходната седмица  4000).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (452.07), следвана от възрастовата група 5-14 г. (282.29).


През седмица № 51 в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвана за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 8 клинични проби (носогърлени секрети).  
Няма доказан грипен вирус.