Седмица № 23

14.06.2020
През седмица № 23 (01.06.2020-07.06.2020) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско, като общата заболяемост за страната е 9.15 на 10 000 души (7.80 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 356  лица от всички възрастови групи през 22-ра седмица са регистрирани 342 случая на ОРЗ (за предходната седмица 297).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (46.76), следвана от възрастовата група 5-14 г. (12.35).
Виж всички...