Седмица № 9

05.03.2020
През седмица № 9 (24.02.2020-01.03.2020) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е по-високо от средното, като общата заболяемост за страната нараства и е 130.54 на 10 000 души (98.54 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 356  лица от всички възрастови групи през 9-та седмица са регистрирани 4965 случая на ОРЗ (за предходната седмица  3748).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (507.03), следвана от възрастовата група 5-14 г. (463.01). 


През седмица № 9 в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани  за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 67 клинични проби (носогърлени секрети).   При 2 от изследваните пациенти е доказан грипен вирус от субтип  А/H3N2, при 24 е доказан  грипен вирус тип В/Victoria.
Виж всички...