Седмица № 53

05.01.2021
През седмица № 53 (28.12.2020-03.01.2021) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско, като общата заболяемост за страната е  26,42 на 10 000 души (31,91 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 884 лица от всички възрастови групи през 53-та седмица са регистрирани 1001 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1209).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (79.28), следвана от възрастовата група 5-14 г. (34.81).

Ниските нива на  заболяемостта вероятно се дължат на противоепидемичните мерки за ограничаване разпространението на коронавируса, но и на негативното въздействие на епидемията от КОВИД-19 върху съобщаването на епидемиологични и вирусологични данни в системата за надзор на заболяемостта от грип и ОРЗ.

През 53-та седмица в НРЛ „Грип и ОРЗ“  са изследвани 104 проби с метода Real-Time RT-PCR за наличието на грипен вирус. Всичките са отрицателни за грип.
В почти целия Европейския регион грипната активност остава на междусезонни нива.
Виж всички...