Седмица № 1

13.01.2020
През седмица № 1 (30.12.2019-05.01.2020) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) e ниско за страната, като общата заболяемост е 52.82 на 10 000 души (38.99 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 356  лица от всички възрастови групи през 01-ва седмица са регистрирани 2009 случая на ОРЗ (за предходната седмица  1483).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (247.32), следвана от възрастовата група 5-14 г. (142.63).


През седмица № 1 в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвана за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 16 клинични проби (носогърлени секрети).   Доказани бяха 3 грипни вируса A(H1N1)pdm09, два A(H3N2) и един B/Victoria.   

Виж всички...