Седмица № 14

14.04.2021
През седмица № 14 ( 05.04.2021 - 11.04.2021) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) спада спрямо предходната седмица, като общата заболяемост за страната е  43.73 на 10 000 души (52,26 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 333 185 лица от всички възрастови групи през 14-та седмица са регистрирани  1 457 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1800).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (160.25), следвана от възрастовата група 5-14 г. (66.42).

През седмица № 14 в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR  37 клинични проби (носогърлени секрети).  Няма доказан грипен вирус.
Виж всички...