Седмица № 52

05.01.2022
През седмица № 52 (27.12.2021 -02.01.2022) нивото на интензивност на епидемичния процес на остри респираторни заболявания (ОРЗ) намалява в сравнение с предходната седмица. Общата заболяемост за страната е  42,39 на 10 000 души (за предходната е 72,95  ). Сред наблюдаваните общо 345 591 лица от всички възрастови групи през 52-ра седмица са регистрирани 1 465 случая на ОРЗ (за предходната седмица 2 521 ). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (171.92), следвана от възрастовата група 5-14 г. (106.42). Данни за заболявания от ОРЗ и грип не са въвеждани от РЗИ Пловдив за седмици 51 и 52.
Виж всички...