Седмица № 41

21.10.2021
През седмица № 41 (11.10.2021 до 17.10.2021) нивото на интензивност на епидемичния процес на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип нараства. Общата заболяемост за страната е 75,84 на 10 000 души (за предходната седмица 74,30 ). Сред наблюдаваните общо 373 667 лица от всички възрастови групи през 41-та седмица са регистрирани  2834 случая на ОРЗ (за предходната седмица 2815). Данни за област Габрово не са въведени.  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (326,77), следвана от възрастовата група 5-14 г. (263,48). Регистрира се нарастване на заболяемостта във всички възрастови групи. От изследваните в НРЛ „Грип и ОРЗ“ проби за наличието на грипен вирус и други респираторни вируси през седмица № 41 не са изолирани грипни вируси, но при деца във възрастова група 0-5 г. в 10 от общо изпратени 13 проби са изолирани  други респираторни вируси.
Виж всички...