2024

Седмица № 24

19.06.2024
През седмица № 24 (10.06-16.06.2024) се отчита намаляване в броя на регистрираните случаи на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) спрямо предходната седмица, респективно и по-ниска обща заболяемост и по възрастови групи. Отчетени са 1 591 случая ср...
Още

Седмица №23

12.06.2024
През седмица № 23 (03.06-09.06.2024) се отчита намаляване в броя на регистрираните случаи на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) спрямо предходната седмица, респективно и по-ниска обща заболяемо...
Още

Седмица № 22

04.06.2024
През седмица № 22 (27.05.2024-02.06.2024) интензивността на епидемичния процес при грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се задържа на нивата от предходната седмица. Заболяемостта е 50,12 на 10 000 души (47,08 на 10 000 души за предходната седмица...
Още

Седмица № 21

30.05.2024
През седмица № 21 (20.05.2024-26.05.2024) се отчита слабо намаление на интензивността на епидемичния процес при грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) в сравнение с предходната седмица. Заболяемостта е 47,08 на 10 000 души (56,69 на 10 000 души за п...
Още

Седмица № 20

22.05.2024
През седмица № 20 (13.05.2024-19.05.2024) се отчита леко повишение в заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) спрямо предходната седмица. Заболяемостта е 56,69 на 10 000 души (51,17 на 10 000 души за предходната седмица). Сред наблюда...
Още

Седмица № 19

14.05.2024
През седмица № 19 (06.05.2024-12.05.2024) се отчита леко повишение в заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) спрямо предходната седмица. Заболяемостта е 51,17 на 10 000 души (39,53 на 10 000 души за предходната седмица). Сред наблюда...
Още

Седмица № 18

08.05.2024
През седмица № 18 (29.04.2024-05.05.2024) се отчита намаление на интензивността на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ). Заболяемостта е 39,53 на 10 000 души (63,05 на 10 000 души за предходната седмица). Сред наблюдаваното н...
Още

Седмица № 17

30.04.2024
През седмица № 17 (22.04.2024-28.04.2024) регистрираната заболяемост от ОРЗ и грип е 63,05 на 10 000 души (58,61 на 10 000 души за предходната седмица). Сред наблюдаваното население от общо 364 295 лица през периода са регистрирани 2 297 случая на ОРЗ...
Още

Седмица № 16

24.04.2024
През седмица № 16 (15.04.2024-21.04.2024) регистрираната заболяемост от ОРЗ и грип е 58,61 на 10 000 души (57,48 на 10 000 души за предходната седмица). Сред наблюдаваното население от общо 364 295 лица през периода са регистрирани 2 135 случая на ОРЗ (з...
Още

Седмица № 15

16.04.2024
През седмица № 15 (08.04.2024-14.04.2024) се отчита слабо увеличение на интензивността на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ). Заболяемостта е 57,48 на 10 000 души (55,28 на 10 000 души за предходната седмица). Сред наблюдава...
Още

    123 > >>